top of page

 TÂM BẤT ĐỘNG

Tâm Bất Động
Play Video

THUẦN CHÂN, THUẦN THIỆN, THUẦN MỸ

"Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật toàn Thế Giới" là một trong những cuộc thi do đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức để khôi phục văn hóa nghệ thuật truyền thống.

Cuộc thi lấy “thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ” làm tôn chỉ, tôn vinh tác phẩm tranh sơn dầu mang giá trị truyền thống, biểu hiện sự chính nghĩa, thiện lương, tốt đẹp.

 

Chúng tôi rất hân hạnh được trình bày bộ sưu tập các bức tranh đoạt giải thưởng.

Toàn bộ lợi nhuận bán tranh sẽ được dành để hỗ trợ các nghệ sĩ và cuộc thi.

Unmoved
08:53
Yin and Yang
08:07
Child Fighter
02:00